AUTOMATSKE LINIJE
U Omniprojekt-u se proizvode dva tipa automatskih linija. Prva je Monoblok (karuselna) Automatska Linija koja u sebi sadrži karusel oko kojeg se nalazi osnovni blok sa punilicom, postavljačicom, zatvaračicom... Drugi tip Automatskih Linija je Linearna Automatska Linija kod koje se punilica, postavljačica i zatvaračica nalaze u ravni, u jednoj liniji.


Automatska Monoblok Linija


Automatska monoblok linija je namenjena za automatsko punjenje i zatvaranje tečnog programa. Monoblok linija je karuselnog oblika (koračno ugaono pomeranje napunjenih boca) sa modulima za uvođenje boca, punjenje, postavljanje zatvarača, zavijanje zatvarača sa kontrolom zatvorenosti boca i za selekciju loše zatvorenih boca.Osnovna karakteristika ove mašine je tzv. duplex sistem izvršnih elemenata koji podrazumeva koračno pomeranje zvezde karusela za dva gnezda; tj. zvezda ima 24 gnezda, a da bi uradila pun krug onda se koračno zakrene 12 puta. To uzrokuje ulazak boca u karusle u 2 reda, postavljanje zatvarača na 2 boce istovremeno, zatvaranje 2 boce istovremeno, kao i istovremeni izlazak 2 boce iz karusela. Ovaj princip omogućava da se za određen broj ciklusa mašine dobije dvostruko veći kapacitet meren u broju upakovanih boca u jedinici vremena, npr. radni takt mašine je 1500 ciklusa/h, dok je kapacitet 3000 boca/h. Mašina je urađena u G-izvedbi, tj. izlaz je pod uglom od 90 stepeni u odnosu na ulazno gnezdo, tj. radni hod karusela je 270 stepeni. Procesom rada mašine upravlja računar (PLC) koji kontroliše proces, zadaje komande i prati njihovo izvršenje. Sve radnje izvršavaju elektromehanički i pneumatski sistemi mašine. Linija se obično sastoji od 7 funkcionalno povezanih celina: ulazni transporter monobloka sa prijemnim stolom za boce, monoblok linija, mobilni sud sa autodopunom i sistemom za CIP i SIP procese, izlazni transporter monobloka linije, etiketirka, transporter etiketirke sa akumulacijom i printerom za označavanje boca na etiketama, transporter za označavanje kutija sa printerom za označavanje kutija.

Paketi praznih boca se postavljaju na prijemni sto ulaznog transportera gde se vrši otvaranje paketa. Kada boce preuzme zvezda-karusel monobloka, u koračnom režimu rada vrše se dalji vitalni procesi: punjenje-doziranje, postavljanje odgovarajučeg zatvarača, zatvaranje i kontrola zatvorenosti, proces etiketiranja i označavanja pakovanja.Linearna Automatska Linija


Linearne automatske linije obično u svom sastavu imaju: punilicu, zatvaračicu, etiketirku, transportne sisteme. Namenjena je za automatsko punjenje-doziranje tečnog programa u farmaceutskoj, hemijskoj, petro-hemijskoj industriji.


Prazne boce se ručno postavljaju na ulazni transporter linije odakle se automatski transportuju do mesta za etiketiranje. Transportni sistem el. motornim pogonom transportuje boce do pneumtske ulazne rampe, mehanizma koji pravilno uvodi boce u poziciju za etiketiranje.Trakasti gornji transporter etiketirke vrši stabilizaciju boca. Proces etiketiranja obuhvata: odvajanje etiketa od noseće trake (namotanih na rolnu u magacinu glava za etiketiranje), lepljenje etikete i prepeglavanje etiketa. U sistemu se nalazi i odgovarajuća foto ćelija, koja detektuje prisustvo ambalaže neposredno pre lepljenja etikete. Proces doziranja se se vrši na šest dozirnih mesta istovremeno (broj dozirnih mesta zavisi od potreba klijenata).


Transportni sistem punilice transportuje boce do mehanizma za pozicioniranje boca u sekciju za punjenje ispod dozirnog sistema punilice za tečnost. Automatsko aktiviranje ciklusa doziranja vrši se nakon signala sa fotoćelije koja detektuje pravilnu poziciju boca. Nakon preciznog pozicioniranja ispod dozirnih cevčica, vrši se doziranje izborom parametara doziranja na displeju komandne table punilice, gde je programski definisan svaki proces doziranja u odnosu na tip proizvoda, veličinu dozirne zapremine i sl. BAFER SUD predstavlja sistem za autodopunu integrisan sa upravljačkim sistemom punilice. Napunjenje boce odvoze se izlaznim transporterom punilice prema sledećoj mašini u liniji-mašini za zatvaranje. Postavljanje navojnih zatvarača na napunjenu ambalažu vrši se automatski na ulaznom delu karuselnog mehanizma *zvezde*, pre nego što boce stignu u poziciju ispod glave za zatvaranje. Foto ćelija detektuje prisustvo zatvarača i daje el.signal. Glava za zatvaranje pogonjena step motorom i regulacijom momenta, svojim obrtnim kretanjem vrši zavijanje navojnih zatvarača. Uredjaj za kontrolu zatvorenosti boca preko pneumtskog mehanizma eventualno odbacuje nekorektno zatvorene boce na pomocni eliminacioni transporter. Napunjene i dobro zatvorene boce odlaze dalje trakastim transporterom na izlazni transporter linije.Sva oprema se proizvodi u skladu sa specijalnim zahtevima kupca.